De betekenis van het Onze Vader (vers voor vers uitgelegd)

In het boek Mattew gebruikte Jezus het Onze Vader als een eenvoudig voorbeeld van hoe tot God te bidden.

De oude Engelse uitdrukkingen die in de King James Version (KJV) van het gebed worden gebruikt, kunnen echter moeilijk te begrijpen zijn.Per slot van rekening gebruiken we sommige woorden in de KJV-vertaling, zoals kunst, uw en uw, niet langer.Dus wat betekent het Onze Vader vers voor vers?

Dat is wat ik wilde leren en was verrast door wat ik ontdekte. Ik heb ook wat van mijn eigen commentaar op het Onze Vader toegevoegd.Lees volgende:Hoe een vergeten 100 jaar oud gebed mijn leven veranderde

Het Onze Vader: Mattheüs 6:9-13 Versie (NBG)

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad: want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, voor altijd. Amen.

Verwant: Onze Vader die in de hemel is gebed

Wat betekent het Onze Vader (vers voor vers)?

Hier is mijn interpretatie van het Onze Vader:Onze Vader die in de hemel zijt

Het Onze Vader begint met Onze Vader, omdat we allemaal kinderen van God zijn. We bidden om Zijn genade of vergeving voor ons allemaal, niet alleen voor onszelf.

Het gebed gaat verder waarmee kunst in de hemel. In het Oudengels betekent kunst zijn of bestaan. Dit herinnert ons eraan dat we bidden tot een God die in de hemel leeft, en we bidden niet tot objecten op aarde.

Geheiligd zij uw naam.

In eenvoudige bewoordingen betekent uw naam geheiligd dat we God respecteren en alleen aan Hem loyaal zijn. Deze zin is als onze belofte van trouw aan God.

Ik moet toegeven dat ik tijdens mijn lessen Maatschappijleer op de middelbare school het niet leuk vond om Shakespeare te lezen. Hoe vaak ik zijn toneelstukken of gedichten ook las, ik begreep gewoon niet alle Oud-Engelse woorden die hij gebruikte.

Toen ik zijn schrijven echter woord voor woord begon af te breken, werd het gemakkelijker te lezen.

Hetzelfde kan gedaan worden met het Onze Vader. Bijvoorbeeld:

 • Geheiligd betekent:heilig of gerespecteerd
 • Wees uw middel:jouw
 • Naam betekent:hoe we je noemen

Als we deze woorden samenvoegen in eenvoudig Engels, zou deze zin kunnen worden begrepen als we u respecteren.

Uw koninkrijk kome,

Wanneer Jezus bidt dat uw koninkrijk komt, zegt hij eenvoudigweg dat God voor altijd of tot het einde der tijden de baas zal zijn.

 • Uw middelen:de jouwe
 • Koninkrijk betekent:een gebied gecontroleerd door een koning
 • Kom betekent:gebeuren

Als we deze woorden samenvoegen, kunnen we deze zin vertalen om te zeggen dat God momenteel de leiding heeft en dat altijd zal zijn.

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.

Om te begrijpen wat dit vers van het Onze Vader betekent, moeten we het heel aandachtig lezen. Het vers gebruikt zeer basale woorden, maar ze hebben een zeer belangrijke betekenis.

 • Uw middelen:de jouwe
 • Wil betekent:verlangen of wens
 • Gereed betekent:voltooid

Na analyse van dit vers van het Onze Vader, is het duidelijk dat we God een belofte doen dat we zijn verlangens of wensen op aarde zullen gehoorzamen.

Het vers zegt eenvoudigweg dat je wensen op aarde zullen worden vervuld, net zoals ze in de hemel zijn.

Geef ons vandaag ons dagelijks brood.

Als je andere commentaren op het Onze Vader leest, wordt het vers dat ons vandaag ons dagelijks brood geeft vaak op veel verschillende manieren geïnterpreteerd.

In Exodus 16:4 zegt God tegen Mozes dat er elke ochtend brood uit de hemel zal regenen om de hongerige kinderen van Israël te voeden. Ze mogen alleen zoveel brood verzamelen als ze voor die dag nodig hebben en er niets van bewaren voor de volgende dag. Dit is het dagelijkse brood waar Jezus naar verwijst.

Ik geloof dat de echte betekenis van dit vers is dat we altijd op God moeten vertrouwen om voor ons te zorgen. Naarmate we geestelijk groeien, worden we niet onafhankelijk en hebben we God niet langer nodig om voor ons te zorgen. Naarmate we dichter bij God komen, hebben we hem eigenlijk meer dan ooit nodig.

En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven.

De King James-versie van het Onze Vader vraagt ​​God om onze schulden te vergeven, zoals wij onze schuldenaars vergeven (de mensen die ons iets schuldig zijn).

Als we tegenwoordig aan het woord schuld denken, is het eerste dat waarschijnlijk in je opkomt een lening of geld lenen.

Het vers verwijst echter niet naar financiële schulden. In plaats daarvan symboliseert het rechtvaardige of morele schulden. Eenvoudiger gezegd, Jezus verwijst naar onze zonden uit het verleden.

In het Onze Vader vragen we God om onze zonden te vergeven nadat we de zonden van anderen vergeven hebben.

Bedenk dat we eerst anderen hun zonden of fouten moeten vergeven. Dan kunnen we God vragen om onze zonden te vergeven. Niet andersom.

Breng ons niet in verleiding,

Dit vers van het Onze Vader vraagt ​​God ons niet te leiden om iets verkeerds te doen of in verzoeking te komen. We hebben Gods hulp nodig omdat we vaak door de duivel worden misleid om de verkeerde keuzes in het leven te maken.

We vragen God om ons te helpen voorkomen dat we nog meer slechte beslissingen nemen.

Maar verlos ons van het kwade:

Het woord verlossen in dit vers betekent niet wat het lijkt.

We vragen God niet om ons als een pizza van punt A naar punt B te brengen. God is niet onze Uber-chauffeur.

In plaats daarvan vragen we God om ons te redden en ons te bevrijden van zonde en kwaad in ons leven.

Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, voor altijd. Amen.

Het laatste vers van het Onze Vader is onze erkenning van Gods macht.

 • uw betekent:iets dat van jou is
 • Koninkrijk betekent:een gebied gecontroleerd door een koning (hemel en aarde)
 • Kracht betekent:vermogen om te handelen
 • Glorie betekent:respect of lof geven

Door deze regel van het gebed te zeggen, vertellen we God dat we niet zullen vergeten dat alles van Hem is. Hij heeft de controle over hemel en aarde, Hij heeft de macht om genade met ons te hebben of ons te straffen, en Hij verdient alle lof of erkenning.

Samenvatting van het Onze Vader (gewoon Engels)

Nu we de betekenis van elk vers van het Onze Vader hebben ontdekt, is het veel gemakkelijker te begrijpen, toch?

Op basis van mijn onderzoek zou ik het Onze Vader als volgt opsplitsen in gewoon Engels:

Heer, we zijn loyaal aan u in de hemel. Jij bent de baas en wij doen precies wat je zegt. Bedankt voor wat je ons elke dag geeft. Ik zal anderen vergeven voor hun fouten. Vergeef me mijn fouten. Help me om slechte beslissingen te vermijden. Bevrijd mij van mijn zonden. Je hebt alle macht en verdient alle lof. Amen.

Nu is het uw beurt

Dus nu je weet wat het Onze Vader vers voor vers betekent, zou ik graag van je horen.

Wat denk je dat het Onze Vader betekent?

Hoe zou je het Onze Vader vers voor vers opsplitsen?

Laat het me hoe dan ook weten door hieronder een reactie achter te laten.

p.s. Heb je je ooit afgevraagd wat de toekomst in petto heeft voor je liefdesleven?

Interessante Artikelen